top of page
RTK opmeting-Phantom-DJI-Phantom 4 RTK-drone-opmeting-landmeter-gevelscan-gevelscans-gebouw-verkaveling

vertrouw op X-Drones

 

voor uw afgewerkte digitale  topografie producten

RTK opmeting-Phantom-DJI-Phantom 4 RTK-drone-opmeting-landmeter-gevelscan-gevelscans-gebouw-verkaveling

X-Drones bezorgt u

VOLUMERAPPORTAGES OP MAAT

VOLUME RAPPORT
Volumemeting

 

3D-VOLUMEMETING

X-Drones is gespecialiseerd in het nauwkeurig inmeten van volumes, stocks en depots.  We hebben ervaring met het inmeten van homogene depots tot de meer uitdagende depots met puin:

- grind
- zand
- kolen
- erts
- steenslag
- betonpuin
- asfaltpuin
- schrootafval
- ...

Kom meer te weten over de vele voordelen van digitale volumemetingen met drones via deze link.

Volulmemeting 3.jpg
Inwinnen van data

 

Dronepiloot:

 

Onze drones hebben een digitale camera met hoge resolutie. We bekomen een ground sample distance (GSD) van 1 tot 2cm. wat zorgt voor een zeer accuraat resultaat.

Via een automatisch vluchtpad wordt de site overgevlogen in de vier windrichtingen. Indien nodig zal de dronepiloot bijkomende manuele foto's nemen voor een optimale volumemeting.

Volulmemeting 1.jpg
Geogerefereerde foto's

 

RTK-drone:

 

Wanneer niet alleen het volume gemeten moet worden maar ook de locatie exact moet zijn, dan zetten we onze RTK-drone in voor het inmeten van de site. Vooraf zetten we grondcontrolepunten (GCP) uit die afzonderlijk geografisch ingelezen worden.  Deze punten dienen als verificatie van de meting.

GCP volume.jpg
Volumeberekening

Fotogrammetrie

 

Via fotogrammetrie en driehoeksmeetkunde zet onze geodata specialist de vele beelden om in een 3D-model. Via de Z-waarden in de pointcloud kunnen we hoogten van elk punt bepalen. Op die manier worden de verschillende terreinhoogten berekend en weergegeven. 

Via gespecialiseerde topografische softwareprogramma's berekenen we de exacte inhoud of volume van elke berg of put.

Volumemeting-volumerapport.jpg
Dronepiloot
RTK-drone
Fotogrammetrie
Voordelen volumemeting

voordelen

Ten opzichte van traditionele landmeetmethoden geeft het meten met onze drones volgende voordelen:
 

  • NAUWKEURIGHEID:
    Door de vele foto's bekomen we tussen de 10 tot 100 punten per m2. Elk punt heeft een hoogtebepaling. Hierdoor wordt elke terreinvariatie in rekening gebracht. Met alle respect, maar zelfs een ervaren landmeter kan deze nauwkeurigheid niet bekomen. 

  • SNELHEID:
    Een site is afhankelijk van de oppervlakte in een halfuur tot paar uur ingemeten. Als de situatie een week later is aangepast kan een volgende meting worden uitgevoerd. De resultaten worden wekelijks en objectief met mekaar vergeleken. 

  • VEILIGHEID:
    De dronepiloot staat op de rand van de site. Hierdoor worden een aantal belangrijke gevaren uitgesloten. De bergen moeten niet beklommen worden en er is geen gevaar voor de machines op het terrein.

kwaliteit:

 

 

 

 

Als de kwaliteit is aangetoond kan vervolgens het volume van de voorraadberg worden berekend door een 3D-model te maken van de puntenwolk.

 

Voordat de volumes worden bepaald is het belangrijk om goed vast te stellen ten opzichte van welk referentievlak de volumes moeten worden gemeten. Elk putje of kuiltje komt in beeld en wordt in rekening gebracht. Via de nauwkeurige 3D-data berekenen we in enkele ogenblikken een volledige site.

We besteden aandacht in elke stap van het proces om zo het beste eindresultaat te bekomen. Pas wanneer de klant tevreden is zijn wij tevreden.

volume rapportage:

De opgemeten dataset wordt door onze geodata specialist ingelezen, fotogrammetrisch verwerkt, geo-geoptimaliseerd en aangeleverd volgens het formaat dat u wenst.

We kunnen een volumerapport aanleveren met een eenvoudige weergave waarbij de volumes vermeld staan per depot, tot een 3D-model in AutoCAD. 

Heeft u interesse in een volumemeting van uw terrein?

Aarzel niet langer en wees een winnaar.

Neem vandaag nog contact met ons op!

architecten

landschapsarchitecten

externe architectenbureaus

landmeters

studiebureaus

projectontwikkelaars

gemeentebesturen

steden

provincies

overheden

intercommunales

...

ONZE KLANTEN
LOCALE DRONEMETINGEN

3D-opmetingen

gevelscanning

hoogtemeting

volumebepalingen van bv. zand of grind

opmetingen voor het AS-built dossier 

tracémetingen

...

X-Drones bezorgt u EINDRAPPORTAGES OP MAAT

toepassingen

VOLLEDIGE 3D LIJNENOPWERKING UIT ORTHOFOTO EN PUNTENWOLK

Lijnopwerking-RGB standaard-RGB-kruispunt-rondpunt-verkeer-autoweg-belijning-wegbelijning-drone

opwerken van 3D-MESHES met extreem hoog detailniveau

3D-mesh-meshes-RTK-drone-kerkhof-monument-landmeter-begraafplaats-GCP-grondcontrolepunt

PROFESSIONELE VOLUMERAPPORTAGE OP MAAT

Volumemeting-volumerapport-drone-RTK-m3-grind-zand-asfalt-beton

MANUEEL EDITEREN VAN PUNTENWOLKEN

puntenwolk-pointcloud-3D-drone-opmeting-scan-laserscan-fotogrammetrie-editeren-gebouw-landmeter-topografie

...

Heeft u nog een andere toepassing waarvan u wil weten of we die ook kunnen aanbieden?

Neem gerust contact met ons op.

Onze dronetoestellen zijn voorzien van een RTK of PPK module waardoor de positienauwkeurigheid tot op 2 cm nauwkeurig is op de X-, Y- en Z-as
NAUWKEURIGHEID EN PRECISIE
Hoe kunnen wij u helpen?
Twijfel niet langer en neem contact met ons op.
Laat ons uw data inwinnen en wees winnaar bij al uw projecten.
 Op X-Drones kan u rekenen, zowel voor de X- de Y- en de Z-as
Wij verwerken voor u de huidige topografische situatie met hedendaagse technologie en u werkt verder op basis van uiterst nauwkeurige data.
Contact

Contact @ X-Drones

Bedankt voor uw bericht. We doen er alles aan om u spoedig een antwoord te bezorgen.

Het X-Drones team.

bottom of page